Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får. Saknar du något svar eller bara vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss.

1. Vad är Karlstads kyrkliga stadsmission? 
Karlstads kyrkliga stadsmissions vilar på en stabil grund i Svenska kyrkans tro och bekännelse. Utifrån den arbetar vi kristet – socialt genom direkt hjälp samt förebyggande insatser hjälpa människor som hotas bli utslagna i samhället. Vi är en ideell förening som verkar främst i Karlstad. Du hittar Karlstads kyrkliga stadsmission mycket centralt, nämligen i samma hus som Domkyrkans församlingshem och expedition. Närheten till Domkyrkan och församlingshemmen gör det enkelt för att hjälpa dig om du exempelvis behöver träffa en diakon eller präst. Karlstad kyrkliga stadsmission har ett nära samarbete med Svenska kyrkan men vi är inte en del av den. Karlstads stadsmission samarbetar med flera olika parter. Läs mer om dem här….

2. Vilken värdegrund har Karlstads kyrkliga stadsmission? 
Karlstads kyrkliga stadsmission står för alla människors lika värde och rättigheter oavsett hudfärg, härkomst eller religion. Vi bemöter alla med förståelse, lyhördhet och respekt.

3. Hur kan jag bidra?
Det finns många sätt att medverka och bidra till verksamheten på Karlstads kyrkliga stadsmission. Hos oss kan du till exempel jobba som volontär, skänka kläder eller ge en ekonomisk gåva. Ekonomiska bidrag skickar du du enklast via Swish på nummer 123 651 93 00 eller sätter in på vårt konto på Swedbank: 5685-9028.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan hjälpa till. Vi som ideell organisation uppskattar ditt bidrag!