Volontär

Våra fantastiska volontärer hjälper oss ta till vara på människors gåvor för att
hjälpa utsatta

När du som volontär får blomstra då blomstrar även Karlstads kyrkliga stadsmission. Som volontär får du hjälpa till med det som behövs, allt ifrån att bara vara med och fika till att sortera kläder och städa.
Volontärer är mycket viktiga för Karlstads kyrkliga stadsmission därför erbjuder vi er även en volontärutbildning.


Kontakta verksamhetschef Marie Björklind på 070-967 12 47.

Ps: Har du idéer och förslag på hur vi kan utveckla verksamheten?
Vi lyssnar gärna!

Volontärcafér
Under våren kommer det att bli volontärcaféer där våra volontärer får tillfälle att mötas och få fortbildning.
Måndagar 17.00-19.00, 7 feb, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj
Vill du veta mer om att vara volontär hos oss? Kontakta
verksamhetschef Marie Björklind 070-967 12 47 eller
volontäransvarig Kenny Norrman 072-341 82 40.

En Volontärs berättelse

”En jul och ett nyårsfirande innebär för de flesta av oss en glädjefylld gemenskap ihop med släkt och vänner. En gemenskap som de i utanförskap tyvärr saknar. Jag blir så berörd att se och möta alla besökare under helgen som kommer till missionen och visar och uttrycker sin tacksamhet för att vi finns 🙏. Att känna sig ensam är såklart jobbigt och det är ett privilegium för en volontär att känna att vi gör skillnad och kan lindra känslan av ensamheten och utanförskap. Det finns inget vaccin mot utanförskap. 🙏

Volontärutbildning hösten 2021

För att få arbeta som volontär på Stadsmissionen behöver du gå vår volontärutbildning. Vi har den tillsammans med Ungdomsbussen (Svenska kyrkan).
Den består av tre utbildningstillfällen och volontärpraktik i vår verksamhet.

22/11   Varför volontär?
Mina drivkrafter som volontär. Vad betyder 
”utsatt livssituation”? Föreläsare: Marie Björklind. 
I Stadsmissionens lokaler på Herrgårdsgatan 7.

29/11 Människosyn
Genom övningar tydliggör vi vår egen 
värdegrund. Föreläsare: Anders Holz. 
I Stadsmissionens lokaler på Herrgårdsgatan 7.

8/12 Första hjälpen och drogtecken
Röda korset lär ut första hjälpen. Information 
om droger och de samtal som kan uppstå.
I Domkyrkans församlingshem, Västra kyrkogatan 5.

Sista anmälan är 21 november. Men ser du detta senare så hör av dig ändå så ser vi om det finns platser kvar.
Anmäl dig till marie.bjorklind@karlstadskyrkligastadsmission.se