Om oss

För ett mänskligare samhälle.

Det finns människor i Karlstad som far illa. Stadsmissionens mål är att hjälpa utsatta människor på många olika sätt eftersom utanförskapet kan ta sig många olika former. Till exempel ensamhet, beroende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, familjer som kämpar för att fungera, medberoende. Människor som inte känner sig hemma i samhället. Våra gäster är människor från alla samhällsklasser, eu-emigranter, pensionärer, människor med beroendeproblematik som är i aktivt bruk och även de som är drogfria, människor med psykisk ohälsa, barn, studenter, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Ja listan kan göras lång.

Det finns också gäster som bara besöker den öppna verksamheten för att det är trevligt. Vi vill vara den lugna trygga punkten när allt annat känns otryggt. Hit är alla människor välkomna och möts av ett vänligt leende och ett hej hur är det idag?. Alla är lika mycket värda.

Många behöver mat och sällskap.
Stadsmissionen är en trygg plats där alla ska känna sig välkomna och kan få hjälp. Här kan våra gäster få frukost och lunch, dusch, kläder efter säsong, skor, tält och sovsäck, hygienprodukter, hjälp med att få sin vardag att fungera helt enkelt. Här skapas en social gemenskap som visar den omsorg man har i en familj. Många som kommer till oss har dålig eller ingen kontakt alls med sin biologiska familj. Stadsmissionen blir den trygga platsen där man kan bygga upp förtroende och tillit till människor igen.

Vi ser också till att det händer roliga saker så besökarna kan få upplevelser och guldkant på tillvaron. Vi arbetar med kultur och hälsa på ett sätt som är anpassat efter våra besökares behov och önskemål. Det kan vara må bra-dagar, skaparverkstad, familjedagar, utflykter, julbord, museum, bio med mera. Vi lyssnar på besökarna som kommer dit. Det kan gälla vad de behöver, vad de vill göra eller vad de vill säga. De har möjlighet att påverka och genom Stadsmissionens pod ”Medan livet pågår” får de också göra sin röst hörd.

Här finns också tillgång till präster och diakoner. Det innebär att den som behöver enkelt kan få uppmuntran och stöd. Vi kan även hjälpa till med kontakten med myndigheter. Stadsmissionen ska verka som brobyggare. Hjälp till självhjälp är mycket viktigt.

Karlstads kyrkliga stadsmission erbjuder café med frukost öppet 8.30-10.00 och lunch 11.00-13.00 och är öppet alla vardagar och storhelger och även helg säsongsvis.

Tryggt givande
När du skänker gåvor till oss ska du kunna känna dig trygg med att pengarna når fram. Vi har ett 90-konto vilket betyder att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att insamling sköts ansvarsfullt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Karlstads kyrkliga stadsmission uppfyller också Giva Sveriges kvalitetskod och har fått märkningen Tryggt givande.

Det innebär också att vår redovisning granskas av auktoriserad revisor och att givare har rätt att ta del av vår redovisning av insamlade medel.


–––––––––––––––––––––––––––

Om Karlstads kyrkliga stadsmission och vår organisation

Karlstads kyrkliga stadsmission är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation, som varken tillhör offentlig eller privat sektor. Vi är en del av civilsamhället och vårt uppdrag är att bedriva professionellt socialt arbete i Karlstad med omnejd. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller tel: 054- 15 12 47

Du kan som givare när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade och/eller begära rättelse av felaktiga uppgifter. Givare har också rätt att när som helst tacka nej till utskick och material från Karlstads kyrkliga stadsmission samt till att personuppgifter sparas. Om du önskar något av ovan kan du skicka en skriftligt undertecknad begäran till nedan angiven adress.

Karlstads kyrkliga stadsmission
Herrgårdsgatan 7
652 24 Karlstad

Organisationsnummer:
873200-6823

BG 900-8152

Stadgar_KKSM_2022.pdf
Årsredovisning signerad.pdf
Finansieringspolicy.pdf
Besluts-och-delegationsordning.pdf
Uppförandekod.pdf
Arbetsordning-för-styrelsen.pdf
Insamlingspolicy.pdf
Effektrapport_SM_2309.pdf
Protokoll Årsmöte 2022
Årsmötesprotokoll 2023
Årsredovisning 2022
Presentation styrelse, kontaktuppgifter och valberedning

Välkommen till Gengåvans second hand
– på Våxnäs och i Mitt i City!

På Gengåvan hittar du kläder, böcker, möbler, smycken, tidningar, leksaker, gardiner, handdukar, julpynt och lampor. Ja, allt möjligt helt enkelt! Och nu hittar ni oss snart i NYA LOKALER. Gengåvan har flyttat och finns från 30 oktober i Sommarlagrets gamla lokaler på Våxnäs.

Tills vidare finns vi även som en butik i Mitt i City.

Gengåvan är en ideell förening med två ägare, pingstkyrkan Karlstad och Karlstads kyrkliga stadsmission. Förutom att Gengåvan ger arbete till individer som av olika anledningar står långt från arbetslivet går överskottet av försäljningen till biståndsverksamhet samt till driften av Karlstads kyrkliga stadsmissions dagliga verksamhet av de socialt utsatta eller de som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap i Karlstad.

Klicka här för att komma till Gengåvans hemsida.

Klicka här för att komma till Gengåvans facebooksida.