Nu behöver vi din hjälp mer än någonsin

När marginalerna är borta och alternativen tagit slut så är det till oss på Karlstads Kyrkliga Stadsmission man kommer. För att få varm mat, samtalsstöd, hjälp i kontakten med myndigheter eller vad som behövs just då.

Du kan stötta oss på flera sätt. Genom att skänka pengar, bli volontär eller bidra med gåvor i form av kläder och livsmedel. Här når pengarna alltid fram – allt ekonomiskt stöd vi får går direkt in i verksamheten.

Trygghet och trovärdighet

Vårt 90-konto visar att vi är seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. En kvalitetsstämpel för givaren.

Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva Sveriges kvalitetskod.