Tillsammans för ett mänskligare samhälle 

Karlstads kyrkliga stadsmissions mål är att hjälpa människor i social och ekonomisk utsatthet. Det gör vi på många olika sätt eftersom utanförskapet kan ta sig många olika former.

En trygg plats där alla är välkomna och kan få hjälp

Våra gäster erbjuds frukost och lunch, möjligheten att duscha, kläder och skor efter säsong, tält och sovsäck och andra saker de behöver för att vardagen att fungera. Här skapas en social gemenskap som visar den omsorg man har i en familj. 

Vi har öppet alla vardagar, storhelger och även helg säsongsvis och erbjuder café med frukost 8.30-10.00 och lunch 11.00-13.00.

Vår främsta uppgift är att vara en brobyggare som stöttar människor att ta de steg framåt i livet som de önskar och behöver. Här finns tillgång till präster och diakoner, så att den som behöver enkelt kan få uppmuntran och stöd. Vi kan även hjälpa till i kontakten med myndigheter.  

Gästernas behov styr verksamheten
Vi arbetar med kultur och hälsa på ett sätt som är anpassat efter våra besökares behov och önskemål, för att kunna erbjuda roliga upplevelser och guldkant på tillvaron. Gästerna har alltid möjlighet att påverka och lämnar förslag på som själva lämnar förslag på vad de behöver och vill göra. Det kan vara må bra-dagar, skaparverkstad, familjedagar, utflykter, julbord, museum eller biobesök.

Verksamhetens sex fokusområden

Vi jobbar efter devisen ”hjälp till självhjälp” (empowerment) för att möjliggöra att våra gäster får makt över deras egen situation. 

Hemlöshet 

Svensk grundlag säger att varje människa har rätt till egen bostad.

 • Varm lagad mat och gemenskap i vår sociala restaurang 
 • Matlådor 
 • Stöttning i samband med olika processer 
 • Samarbete med Vintervärme för tak över huvudet när det är som kallas

 

Ekonomisk utsatthet 

Vi möter människor i alla samhällsklasser som inte har råd med mat, kläder eller hyra. 

 • Varm lagad mat  
 • Värme och en stund i gemenskap 
 • Kläder och hygienartiklar 
 • Stöttning i samband med olika processer 
 • Gratis fritids- och lovaktiviteter 

Social utsatthet 

Idag lever fler och fler i ett utanförskap eller annan utsatt livssituation. 

 • Stöd i myndighetskontakter 
 • Samtal och gemenskap 
 • Gratis aktiviteter 
 • Att känna gemenskap och meningsfullhet 
 • Tillgång till präster och diakoner 

Beroende 

Vi möter våra gäster med respekt och ser på missbruk som en sjukdom möjlig att behandla.

 • Samtal och gemenskap 
 • Hjälp att klara de basala behoven, som mat och hygien 
 • Att känna gemenskap och meningsfullhet 

 

Arbetslöshet

Att sakna arbete kan förutom en ekonomisk utsatthet bidra till psykisk ohälsa och utanförskap.  

 • Praktikplatser 
 • Arbetsträning 
 • Individuellt stöd

Hållbarhet 

Vi tar tillvara matsvinn, kläder och saker och bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

 • Second hand-butik 
 • Matservering och matkassar från livsmedelssvinn 
 • Samarbete med Matbanken 
 • Gåvor från privatpersoner 

 

Vill du stötta stadsmissionens verksamhet? 

Gengåvan Second Hand 

Gengåvan är en ideell organisation som förestås av Pingstkyrkan Karlstad och Karlstads Kyrkliga Stadsmission.  

Butiken ger arbete till individer som av olika anledningar står långt från arbetslivet. Överskottet av försäljningen går till bistånd samt till driften av Karlstads kyrkliga stadsmissions dagliga verksamhet. 

Se till att dina saker hamnar i rätt händer genom att skänka dem till Gengåvan Second hand på Våxnäs i Karlstad. 

Du kan lämna saker under butikens öppettider eller boka hämtning. 

Läs mer på Gengåvan Second Hands hemsida 

Följ Gengåvan Second Hand på Facebook 

I sociala medier 

På Facebook delar vi med oss om vad som händer så gott som dagligen. Du får inblick i verksamheten från både volontärernas och besökarnas perspektiv. Det är också här vi delar information om kommande utbildningar, våra öppettider och restaurangens meny för dagen eller veckan. 

Gå till Karlstad kyrkliga stadsmission på Facebook 

År 2022 med Karlstads kyrkliga stadsmission