Bidra till en bättre värld och ett mänskligare samhälle 

Världsläget, prishöjningar och ränteläget påverkar alla och människor med små marginaler drabbas hårdast. Fler än någonsin hör av sig till oss för att pengarna inte räcker till det mest väsentliga. 

Genom att stödja Karlstads kyrkliga stadsmissions arbete för människor i utsatthet kan ert företag bidra till en hållbar utveckling och ta socialt ansvar både lokalt och globalt. 

Gör skillnad för de som behöver det allra mest

Vi har funnits i Karlstad länge och har en unik kännedom om behoven här. Det gör att vi kan planera vår verksamhet och forma insatser som ger stor effekt och konkret skillnad. En ekonomisk gåva ger oss stabilitet och långsiktighet och pengarna används alltid där de bäst behövs. 

Karlstads kyrkliga stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi uppfyller också Giva Sveriges kvalitetskod och har fått märkningen Tryggt givande. 

Vill ditt företag samarbeta med oss? 
Kontakta verksamhetschef Marie Björklind på 070-967 12 47 eller marie.bjorklind@karlstadskyrkligastadsmission.se 

CSR och hållbar utveckling  

Genom att stödja oss som partner kan ditt företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling samtidigt som ni hjälper Karlstadsbor i ekonomisk och social utsatthet.  

Karlstads kyrkliga stadsmissions verksamhet och insatser har lokalt fokus på sex av FN:s 17 hållbarhetsmål. 

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. 

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. 

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder. 

Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara. 

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. 

Det här erbjuder Karlstad kyrkliga stadsmission:

 • Matservering 
 • Natthärbärge 
 • Aktiviteter för grupper i socialt utanförskap 
 • Utdelning av kläder 
 • Det goda samtalet och gemenskap 
 • Familjeaktiviteter 
 • Aktiviteter för grupper i ekonomiskt utanförskap 
 • Praktikplatser och arbetsträning 
 • Återbruk (Gengåvan second hand) 
 • Hanterar matsvinn 
 • Utdelning av matpåsar 
 • Utdelning av kläder 

Vill ditt företag stärka hållbarhetsarbetet och samarbeta med oss? 
Kontakta verksamhetschef Marie Björklind på 070-967 12 47 eller marie.bjorklind@karlstadskyrkligastadsmission.se