Om organisationen 

Karlstads kyrkliga stadsmission är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation, som varken tillhör offentlig eller privat sektor. Vi är en del av civilsamhället och vårt uppdrag är att bedriva professionellt socialt arbete i Karlstad med omnejd. 

Fakta Karlstads kyrkliga stadsmissionen 

Organisationen bildades 1960 och är sprungen Sjömanskyrkan. Verksamhetens hörnstenar är att servera mat, tillhandahålla kläder, erbjuda dusch och tvättmöjligheter samt omtanke om våra besökande. 

För närvarande har vi fyra anställda på olika anställningsformer (möjlighet till arbetsträning, nystartsjobb eller praktikplats) och har idag har cirka 40 aktiva volontärer inne i verksamheten. 

Tryggt givande

När du skänker gåvor till oss ska du kunna känna dig trygg med att pengarna når fram. Ett 90-konto betyder att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att insamling sköts ansvarsfullt och att pengarna går till ändamålet – utan oskäliga kostnader. 

Karlstads kyrkliga stadsmission uppfyller också Giva Sveriges kvalitetskod och har fått märkningen Tryggt givande. Det innebär också att vår redovisning granskas av auktoriserad revisor och att givare har rätt att ta del av vår redovisning av insamlade medel. 

Karlstads kyrkliga stadsmissions styrelse 

Ordförande 

Henrik Gustavsson 

Har suttit i styrelsen i fem år varav de tre senaste som ordförande. Arbetar som affärsområdeschef inom NWT-koncernen med ansvar för distributionsverksamheten. Har en mångårig erfarenhet från chefspositioner inom olika företag. Logisk har varit den röda tråden genom hela yrkeslivet. Brinner för att bygga vinnande kulturer där medarbetarna gör det lilla extra.

Vice ordförande 

Thomas Andersson 

Nybliven pensionär som startade sin yrkesbana som officer, men som bytta bana till försäljning- och marknadsföring. De sista 20 åren av yrkeslivet var han försäljningschef på Löfbergs, med ansvar för en organisation om 35-40 personer och en omsättning på cirka MSEK 500.

Styrelseledamöter 

Arne Ericson 

Pensionär som idag är restaurangens kock och eldsjäl. Belönades 2022 med utmärkelsen ”Årets Sola” på näringslivsgalan 100°Karlstad för sitt fina arbete på Karlstads kyrkliga stadsmission. Har tidigare arbetat i olika chefspositioner för livsmedel- och serviceföretaget Fazer-Amica och som utvecklingschef på Coor Service Management. 

Ulla Bryntesson 

Pensionär med mångårig erfaren och kunskap om försäljning, ekonomi, arbetsmiljö och ledarskap. Arbetade på PostNord i olika roller som säljare, projektledare och avslutade yrkeskarriären som postmästare och distributionsområdeschef med övergripande ansvar för Värmland/Dalsland.

Lotta Hallström 

Nybliven pensionär med spetskompetens inom försäljning, ekonomi och offentlig upphandling. De sista åren av yrkeslivet var hon Key Account Manager på Löfbergs för kategorin Out of Home och var tidigare distriktschef hos matvaruföretaget Atria. 

Olle Öberg 

Pensionär med värdefullt kontaktnät och viktig erfarenhet som ledare inom både privata och statliga organisationer. Har haft chefspositioner på Arbetsförmedlingen och Frösunda omsorg, samt grundare av IT-företaget Left is Right.  

My Andrén 

Diakon sedan 2003 med socionomutbildningar i grunden.

Psykoterapiutbildning steg 1 samt vidareutbildning i själavård.

Erfarenhet av arbete med hemlösa i Sydafrika samt i Nyköpings församling, Svenska kyrkan. Arbetar främst med enskilda samtal men även med samtalsgrupper för suiciddrabbade.

I styrelsen är hon representant för Karlstads pastorat och har arbetat där sedan 2020.

  

Johan Malmberg

Johan jobbar inom kommunikation och driver tillsammans med partner en reklambyrå med ca 20 anställda. Där är huvudansvaret kreativitet och se till att byrån ständigt utvecklas. Erfarenhet av många typer av projekt som tas från en tanke till en färdig produkt eller kampanj. Engagemanget för Karlstads kyrkliga Stadsmission startade i en vilja att använda kommunikation för att göra gott och hjälpa människor till ett bättre liv. 

Valberedning  

Valberedningen är vald för perioden 2024-2025.  

Håkan Broström (sammankallande) 

Agneta Gustavsson  

Göran Bryntesson  

Kontakta valberedningen